Tieteen tila nousuun - professoreille enemmän aikaa tutkimukseen

31.10.2014

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 31.10.2014 KLO 13.00
 
 
Professoriliitto:
Tieteen tila nousuun – professoreille enemmän aikaa tutkimukseen
 
Professoriliiton mielestä Suomen tieteen tilan nousuun vaikutetaan vahvalla ja pitkäjänteisellä perustutkimuksen rahoituksella sekä sillä, että professoreilla on enemmän aikaa tehdä tutkimusta.
-          Pitkäjänteiselle tutkimustyölle ja nimenomaan perustutkimukselle on annettava entistä paremmat mahdollisuudet, Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo korosti liiton syysseminaarissa ”Tiedossa on tulevaisuus” perjantaina Helsingissä.
Suomen Akatemia julkisti viikko sitten Tieteen tila -raporttinsa. Siinä painotetaan valintoja ja”poisvalintoja”. Raportin yhteenvedossa väitetään, että yliopistojen valinnat konkretisoituvat erityisesti professorien rekrytoinnissa. Professorirekrytointien määrästä raportti antaa liian positiivisen kuvan. Yhteenvedon mukaan yliopistot olisivat palkanneet paljon uusia professoreita viime vuosina. Lukuihin on kuitenkin laskettu mukaan myös lyhytaikaiset sijaisuudet. Professoriliitto tekee vuosittain palkkaselvityksen ja seuraa yliopistoilta saatujen tietojen perusteella professorimäärän kehitystä. Sen mukaan kokoaikaisten professoreitten määrä on pienentynyt vuodesta 2009 ja kaikkien professorien määrä vuodesta 2011 lähtien.
-          Rekrytoinnit ovat toki tärkeitä, mutta vielä enemmän tieteen tilaan on vaikutusta sillä, että professoreilla on aikaa tehdä tutkimusta ja kirjoittaa sen tuloksista. Yliopistojen tulee nyt vihdoin vakiinnuttaa tutkimuskausijärjestelmä, Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo toteaa.
Tutkimuskausijärjestelmien laittaminen kuntoon on tärkeää juuri nyt myös siksi, että Säätiöiden professoripoolin viimeinen haku on ensi helmikuussa. Poolin kautta professoreille on myönnetty apurahoja tutkimusjakson rahoittamiseksi. Nyt professoripooli odottaa, että yliopistot ottavat vastuun tutkimuskausien järjestämisestä. 
Professorin työ on viime vuosina muuttunut yhä pirstaleisemmaksi. Professoriliitto teetti viime keväänä Professorin työ -kyselyn. Tulosten mukaan 41 % professoreista tekee yli 50-tuntista työviikkoa. Tämä on liki kymmenen tuntia enemmän kuin tietotyötä tekevillä keskimäärin. Professorit raportoivat työtä haittaavia keskeytyksiä runsaasti ja enemmän kuin vuonna 2012 tehdyssä vastaavassa kyselyssä.
-          Avustavasta henkilökunnasta on huutava pula. Yliopistot ovat viime vuosina vähentäneet väkeä etenkin avustavasta henkilöstöstä, ja jäljelle jääneitä on siirretty laitostasolta hallintopalveluyksiköihin. Tästä syystä professorit joutuvat tekemään yhä enemmän toimistoapulaisen tehtäviä. Tämä ei ole yliopistojen eikä tieteen edun mukaista, puheenjohtaja Valo huomauttaa.
Professoriliiton syysseminaarissa tiedon tulevaisuutta pohtivat puheenvuoroissaan eri alojen professorit: Laura Kolbe, Esko Valtaoja, Kirsimarja Blomqvist, Guy Ahonen, Jaakko Hämeen-Anttila ja Ilkka Niiniluoto. Syysseminaarilla liitto juhlisti 45-vuotista taivaltaan. Professoriliitto perustettiin lokakuussa 1969.
Seminaaria voi seurata verkkolähetyksenä: http://video.helsinki.fi/Arkisto/flash.php?id=20323
 
 
LISÄTIETOJA:
puheenjohtaja Maarit Valo, 045 657 5757;
viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 562 2965