Liiton hallitus kokoontui 7.11.2014

10.11.2014

 Kokouksessa

  • Käsiteltiin valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: valtuuston esityslista, vuoden 2015 toimintasuunnitelma, toimintasuunnitelman seuranta 2014, vuoden 2015 budjetti ja arvio budjetin toteutumisesta vuonna 2014.
  • Valittiin Vuoden Professori 2015. Vuoden Professorin nimitys julkistetaan 9.1.2015 Tieteen päivien yhteydessä.
  • Merkittiin tiedoksi selvitysmies Raivion esitys päätöksenteon tieteellisen neuvonannon malleista ja TIN:n linjaraportti Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015–2020.
  • Merkittiin tiedoksi, että Suomen Akatemia järjestää kuulemistilaisuuden strategisen tutkimuksen teemavalinnoista 27.11.
  • Käsiteltiin Suomen Akatemian Tieteen tila 2014 -selvitystä ja siihen liittyvää selvitystä  professoreiden rekrytoinneista.
  • Saatiin selvitys Professorin työ 2014 -kyselyn tuloksista.
  • Käsiteltiin maan hallituksen esitystä lukuvuosimaksuista EU- ja Eta-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Päätettiin antaa asiasta lausunto.