Professoriliiton hallitus kokoontui 9.12.

10.12.2014

 Kokouksessaan hallitus

  • merkitsi tiedoksi seuraavat liiton lausunnot: lausunto OKM:lle EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijamaksuista sekä lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain muuttamisesta, yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta (indeksi) ja yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (erikoistumiskoulutus)
  •  sai tilannekatsauksen OKM:n tutkijanuratyöryhmän työskentelystä
  •  käsitteli työmarkkinatilannetta ja järjestöllistä tilannetta
  •  käsitteli liiton tulospalkkausselvitystä
  •  käsitteli professoreiden määräaikaisuuksia ja niiden perusteita
  •  teki sijoituspäätöksiä