Hallitus kokoontui 17.12.

18.12.2015

Kokouksessaan 17.12. hallitus

                                     

  • käsitteli yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-tilannetta sekä työmarkkinatilannetta yleisemmin

  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle koskien yliopistolain muuttamista EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lukukausimaksusta ja KESUn kumoamisesta

  • merkitsi tiedoksi, että liiton johto on tavannut Tekesin johtoa

  • merkitsi tiedoksi liiton edustajien osallistumisen korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaariin 9. - 10.12.2015

  • käsitteli tutkijanuratyöryhmän tilannetta