Vuoden Professori - professori Eeva Anttila

14.1.2016

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 15.1.2016 KLO 12.15

 

 

Vuoden Professori – professori Eeva Anttila

 

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2016 tanssipedagogiikan professori Eeva Anttilan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Eeva Anttila on Pohjoismaiden ainoa tanssipedagogiikan professori.

Valinta julkistettiin Communicatio Academica -tapahtumassa Rovaniemellä perjantaina. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

- Vuoden Professorin valinta kohdistuu nyt ensimmäistä kertaa teatteri- ja tanssialalle. Professori Eeva Anttilan työssä yhdistyy esimerkillisellä tavalla tutkimus ja taide. Hän nauttii laajaa arvostusta niin professorikunnan kuin koko tiede- ja taideyhteisön keskuudessa. Anttila on arvostettu pedagogi, yhteisöllisen ja luovan oppimisen puolestapuhuja. Hän on huolestunut koulutuksellisesta eriarvoistumisesta ja tähtää tutkimuksissaan ja muussa toiminnassaan sen vähentämiseen, Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri toteaa palkinnon perusteluissa.

Eeva Anttila (56) suoritti tohtorin tutkinnon Teatterikorkeakoulussa vuonna 2003. Väitöskirjan aiheena oli dialoginen tanssipedagogiikka. Heti väiteltyään Anttila jatkoi tutkimustyötään Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (Ethics and Politics in Dance, 2002-2004). Seuraava kolmivuotinen hanke (Challenging the Notion of Knowledge, 2005-2007) oli Suomen Akatemian ja Taiteen keskustoimikunnan yhteisesti rahoittama.

Vuosina 2009-2013 Anttila johti Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Vantaan kaupungin rahoittamaa Koko koulu tanssii! -hanketta, joka oli sekä taidepedagoginen kehittämisprojekti että laaja tutkimuksellinen interventio. Hankkeella oli ja on käytännön merkitystä mm. perusopetusta ohjaavan oppimiskäsityksen laajentamisessa.    

Nyt tutkimustyö jatkuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality -hankkeessa, jossa Anttila toimii ns. Arts@School tutkimusryhmän vetäjänä. Tavoitteena on kehittää yhteisöllisiä ja toiminnallisia pedagogisia menetelmiä ja selvittää, miten taide voi tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osallistumiseen kouluissa.

Anttila on toiminut professorina Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2006 lähtien, vastuualueenaan erityisesti Teatterikorkeakoulun tanssiopettajan maisteriohjelma. Anttilan pedagoginen osaaminen näkyy myös vuonna 2014 käynnistyneen Taidealojen yliopistopedagogiikka -koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Eeva Anttilalla on laajat yliopistoyhteisölliset ansiot. Hän on toiminut professorien edustajana Taideyliopiston hallituksessa vuodesta 2014. Hän on vaikuttanut Taideyliopiston henkilöstöpolitiikkaan ja strategiatyöhön.

Professori Anttila on toiminut aktiivisesti useissa tieteellisissä ja ammatillisissa järjestöissä sekä julkaisutoiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hän mm. toimi UNESCOn alaisen Dance and the Child International -järjestön puheenjohtajana 2009-2012 ja kuuluu pohjoismaisen tanssialan julkaisun (Nordic Journal of Dance: Practice, Education and Research) perustajiin ja toimituskuntaan.

 

LISÄTIETOJA:

professori Eeva Anttila, 040 585 8415;

Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri, 040 568 4487;

viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 5622 965:

kuvat: viestintäassistentti Milla Talassalo, 050 337 0551, sähköposti: milla.talassalo@professoriliitto.fi