Hallitus kokoontui 14.1.

18.1.2016

Kokouksessaan hallitus

- hyväksyi liiton lausunnon OKM:lle ehdotuksesta yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen

- hyväksyi liiton kommentit OKM:n luonnoksesta korkeakoululaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi sekä sopimusrakenteesta kaudelle 2017 - 2020

- käsitteli työmarkkinatilannetta, erityisesti yliopistojen YT-tilannetta

- merkitsi tiedoksi Akavan järjestämän tilaisuuden liittojen johdolle, UNIFI:lle ja yliopistojen johdolle

- merkitsi tiedoksi OKM:n tutkijatyöryhmän tilanteen

- asetti liiton työryhmät vuodelle 2016