Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Professoriliiton jäsenille

1.3.2016

 

Mitä Kilpailukykysopimus tarkoittaa Professoriliiton jäsenille

  • yliopiston työehtosopimusta ja valtion virka- ja työehtosopimusta jatketaan vuodella, 31.1.2018 saakka
  • ei työ- tai virkaehtosopimuksiin sisätyviä palkankorotuksia
  • yliopistojen henkilöstön lomarahaa ei leikata
  • valtion henkilöstön lomarahaa leikataan 30 prosenttia vuosina 2017-2019
  • palkansaajan työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat
  • vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla työehtosopimuksessa/virkaehtosopimuksessa sovittavalla tavalla, pidennys tulee voimaan 1.1.2017 ellei muuta alakohtaisesti sovita
  • työehtosopimukseen/virkaehtosopimukseen neuvotellaan paikallista sopimista koskevat muutokset