Professori-nimikkeen käyttö julkisuudessa

23.3.2016

Professori-nimikkeen käytöstä

Professoriliitto pitää tärkeänä, että professoreita arvostetaan julkisuudessa asiantuntijoina. Professori-nimikkeen käytössä näkyy aika ajoin epäselvyyttä.

Professuurissa pysyvästi tai määräaikaisesti toimiva henkilö voi käyttää julkisuudessa professori-nimikettä. Nimikettä voi käyttää myös eläköitymisen jälkeen, mikäli on ollut nimitettynä pysyvään professuuriin.

Yliopistot ovat ottaneet käyttöön myös muita professorijohdannaisia nimikkeitä, joiden haltijat eivät ole yliopistolain mukaisia professoreja. Nämä henkilöt eivät saisi esiintyä professori-nimikkeellä, vaan heidän olisi aina käytettävä koko nimikettään. Tällaisia nimikkeitä ovat mm. Professor of Practice (työelämäprofessori tms.) ja assistant/associate professor (usein suomennettuna apulaisprofessori).

Professorin tehtäväntäyttöön yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kuuluu aina vertaisarviointi. Yliopistolaki edellyttää sitä. Siinä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Vertaisarviointia ei tehdä Professor of Practice -tehtävän täytössä.

Professoriliitto katsoo, että epäselvyyksien välttämiseksi professorijohdannaisia nimikkeitä ei tule lyhentää ”professoriksi”.

 

LISÄTIETOJA:

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 3402 725