Tampereen professorit: Kolmikantaedustus uuteen yliopistoon

26.5.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat työryhmä, ohjausryhmä ja johtoryhmä valmistelevat  Tampere3-yliopistokonsernia kevään ja kesän aikana. Valmistelussa tulee päätettäväksi myös uuden yliopiston oikeushenkilömuoto. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Professoriliiton paikallisosastot ilmaisevat tällä kirjelmällä pysyvän kantansa, että uudessa yliopistossa on toteutettava kolmikantaedustus päätöksentekoelimissä ylimmälle tasolle asti. Lisäksi on tärkeää, että päätöksentekovalta keskeisissä asioissa säilyy hallinnon alemmillakin tasoilla monijäsenisillä toimielimillä.

 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumismahdollisuus on autonomisen yliopiston ytimessä. Siksi yliopistodemokratia ja kolmikanta tulee valmisteluissa asettaa selkeiksi ehdoiksi, joiden on toteuduttava uuden yliopiston hallintomallissa. Tarvittaessa on esim. säätiöyliopiston hallituksen kokoa suurennettava.

 

Professoriliiton TTY:n ja TaY:n paikallisosastojen puolesta Helsingissä ja Aarhusissa 25.5.2016

 

Sirkka-Liisa Eriksson                                                                           

Professoriliiton TTY:n paikallisosaston pj.                                 

 

Mari Hatavara

Professoriliiton TaY:n paikallisosaston pj.