Eikö hallitus välitä yliopistojen kilpailukyvystä?

16.8.2016

TIEDOTE 16.8.2016

HETI JULKAISTAVISSA

 

 

Professorit ja Tieteentekijät:

Eikö hallitus välitä yliopistojen kilpailukyvystä?

 

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto vaativat, että hallitus peruu valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen sisältyvän yliopistorahoituksen 13,9 miljoonan euron leikkauksen.

- Meille on vakuutettu, että yliopistoihin ei enää kohdistu uusia leikkauksia. VM:n ehdotus sotii räikeästi näitä lupauksia vastaan, Professorit ja Tieteentekijät huomauttavat.

VM perustelee määrärahojen vähennystä kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla. Kilpailukykysopimuksessa linjattiin, että julkisen puolen työnantajille työaikojen pidennyksen ja lomarahojen leikkausten myötä tulevat säästöt käytetään työnantajakustannusten alentamiseen. Yliopistot ovat VM:n papereissa luokiteltu osaksi julkista sektoria.

- On väärin, että yliopistot joutuvat kärsimään ”oudosta olomuodostaan”. Niiden rahoitus tulee etupäässä valtiolta, mutta yliopistohenkilöstön työehtosopimuksista neuvotellaan EK:n pöydässä. Nyt valtiovalta ”poimii rusinoita pullasta” ja sen myötä yliopistot joutuvat kärsimään sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin kohdistuvia huononnuksia, liitot tähdentävät.

Sivistystyönantajat ja EK ovatkin jo omissa kannanotoissaan tyrmänneet tältä osin VM:n budjettiehdotuksen ja pitävät koulutusleikkauksia kilpailukykysopimuksen vastaisina.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto katsovat, että yliopistot toimivat avoimessa ympäristössä kansainvälisen tieteen ja koulutusmarkkinoiden ehdoilla, joten niitä pitää koskea yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tarkoitetut huojennukset.

- Nyt lisäleikkaus ei ole missään suhteessa muihin kansainvälisessä ympäristössä ja avoimilla työmarkkinoilla toimiviin organisaatioihin, Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri toteaa.

- Yliopistojen henkilöstön asemaa on viime aikoina kurjistettu niin paljon irtisanomisten, määräaikaisten työsuhteiden päättymisten ja muiden rahoitusleikkausten vuoksi, että oletimme kilpailukykysopimuksen koskevan aidosti myös meitä, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen lisää.

Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliset budjettineuvottelut käydään 17. elokuuta. Koko hallituksen budjettiriihi on 31. elokuuta.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 3402 725;

toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284