Liiton hallitus kokoontui 4.11.

7.11.2016

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, Suomen Akatemian johto, LUT:n johto, HY:n johto.

  • Hyväksyi liiton strategian ja päätti antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi.

  • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2017 ja päätti antaa ne valtuuston hyväksyttäviksi.

  • Keskusteli maan hallituksen suunnitelmista pääomittaa yliopistoja.

  • Keskusteli maan hallituksen pyrkimyksistä muuttaa yliopistolakia korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamiseksi ja antoi liiton työvaliokunnalle ohjeet mahdollista lausuntoa varten.

  • Sai tilannekatsauksen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainväliset linjaukset 2016 - 2020 -ohjausryhmän toiminnasta.

  • Valitsi Vuoden Professorin 2017. Valinta julkistetaan Tieteenpäivien yhteydessä 13.1.2017.