Valtuusto kokoontui 25.11.

2.12.2016

Kokouksessaan valtuusto

  • Hyväksyi liiton strategian vuoteen 2022 sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelman

  • Hyväksyi liiton talousarvion vuodelle 2017 ja päätti, että jäsenmaksuperusteet pysyvät ennallaan

  • Valitsi Kaarle Hämerin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2017–2018 ja varapuheenjohtajaksi Jouni Kivistö-Rahnaston samalle kaudelle

  • Valitsi hallituksen erovuoroisten tilalle kaudelle 2017–2018 Jukka Heikkilän, Eeva Moilasen ja Anne Kauppalan varajäseninään Aila-Leena Matthies, Juhani Hyvärinen ja Marko Joas. Hallituksen kokoonpano vuonna 2017.

  • Valitsi liiton tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vuodelle 2017

  • Sai selvityksen liiton vaikuttamis- ja sidosryhmätyöstä

  • Sai selvityksen ajankohtaisesta työmarkkina- sekä tiede- ja yliopistopolitiikan tilanteesta

  • Käsitteli liiton talousasioita

  • Sai raportin liiton kansainvälisestä toiminnasta

  • Keskusteli liiton jäsenkelpoisuuksista