Yliopisto-opetusta ei voi ulkoistaa ammattikorkeakouluille

11.2.2017

TIEDOTE 11.2.2017

 

Yliopisto-opetusta ei voi ulkoistaa ammattikorkeakouluille

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yliopistolain muuttamisesitystä, joka antaisi yliopistoille mahdollisuuden hankkia sen koulutusvastuuseen kuuluvien tutkintojen opetusta muilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta.  Esitys tarkoittaa sitä, että jopa 49 % yliopisto-opetuksesta voisi olla ammattikorkeakoulussa.

OKM järjestää yliopistolain muuttamisesta keskustelutilaisuuden maanantaina. Lakiesitys annettaneen eduskunnalle vielä tämän kevään aikana.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto pitävät korkeakoulujen välistä yhteystyötä hyvänä, mutta katsovat, että yliopisto-opetusta ei voi ulkoistaa ammattikorkeakoulujen hoidettavaksi. Niiden mielestä tutkimuksen ja opetuksen yhteyden pitää säilyä yliopisto-opinnoissa.

Yliopistojen kireä taloustilanne voi viedä siihen, että opetusta hankitaan sieltä, mistä ”halvimmalla saadaan”. Tämä ei voi olla järkevää tulevien osaajien kouluttamisen kannalta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamistavoitteet ovat hyvin erilaiset.

- Syntyykö kentälle alihankintaketjuja, jossa osa korkeakouluista erikoistuu tuottamaan alempien tutkintojen opintokokonaisuuksia mahdollisimman halvalla? Miten vältetään kandiopetuksen bulkkiutuminen ja varmistetaan opetuksen laadunvalvonta, kysyy Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

- Riittääkö, että professorit ja yliopistojen muut opettajat ja tutkijat opettavat 91 opintopistettä kandivaiheen opinnoista ja loput 89 opintopistettä hankitaan reunaehdot täyttäviltä ammattikorkeakouluilta? Mielestäni ei riitä, lisää Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri.

Liitot pelkäävät myös sitä, että opetuksen siirtäminen ammattikorkeakouluihin johtaa yliopistoissa uusiin yt-neuvotteluihin ja irtisanomisaaltoon.

Myös opiskelijat ovat huolissaan opetuksen tilanteesta. Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ovat tehneet eduskunnan oikeusasiamiehelle valituksen siitä, että heidän on pitänyt tämän lukuvuoden alusta lukien suorittaa pääaineen pakollisia kursseja ammattikorkeakoulujen järjestämiä. Opiskelijoiden mukaan tämä ns. ICT-koulutuspolku rikkoo yliopistolakia, jonka mukaan yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta.

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ihmettelevät opetuksen järjestämiseen liittyvän lakiesityksen aikataulua. OKM valmistelee myöhemmin tänä vuonna sidosryhmiensä kanssa korkeakoulupoliittista visiota.

- Miksi yliopistolain muutosta pusketaan liikkeelle ennen sitä? Järjestys vaikuttaa nurinkuriselta: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tulee ensin miettiä yhteisessä visiotyössä.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 3402 725;

toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284