Professoriliiton Tampereen yliopiston edustajat tapasivat paikallisia kansanedustajia

12.4.2017

Kansanedustajien tapaaminen 11.4.2017

Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto kutsui pirkanmaalaiset kansanedustajat keskustelutilaisuuteen 11.4.2017. Tilaisuuden taustalla ovat ajankohtaiset yliopistoja koskevat muutokset niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tampere3 on Suomen suurin yliopistoja koskeva hanke tällä hetkellä ja mahdollisuus luoda aivan uudenlainen monialainen ja poikkitieteellinen yliopisto. Samaan aikaan Professoriliiton sidosryhmiä koskeva selvitys on tuonut esiin kansanedustajien halun pitää tiiviimmin yhteyttä tiedemaailmaan ja heidän tarpeensa saada tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Tilaisuus järjestettiin keskusteluyhteyksien lisäämiseksi, ja samalla tarjosimme tietoa ajankohtaisista yhteiskuntaa koskevista kysymyksistä. Lyhyet asiantuntijapuheenvuorot tilaisuudessa käyttivät professori Jari Stenvall aiheesta ”Tietoon perustuva sote-uudistus”, professori Eija Vinnari aiheesta ”Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu” sekä Mari Hatavara aiheesta ”Tieteen tulevaisuus ja Tampere3”.

Kansanedustajista paikalla olivat Harri Jaskari, Anna Kontula, Olli-Poika Parviainen, Arto Pirttilahti, Arto Satonen ja Sari Tanus. Ennalta sovittujen puheenvuoron pitäjien lisäksi professoriosaston aktiiveista olivat paikalla professorit Eija Paavilainen ja Frans Mäyrä. Lisäksi olimme kutsuneet rehtorin edustajat, joista paikalla olivat rehtori Liisa Laakso sekä vararehtori Seppo Parkkila. Opiskelijoita edusti ylioppilaskunnan puheenjohtaja Mikko Lampo.

Keskustelu oli vilkasta, asiapitoista ja rakentavaa. Aiheina esiin nousivat myös yliopistojen rakenteellinen kehittäminen ja rahoitus. Rahoituksen väheneminen ja lisääntyvä suuntaaminen strategisiin kohteisiin uhkaavat lisätä yliopistossa tehtävää rahoituksen hakemista, mikä on poissa varsinaisesta toiminnasta ja hakuaktiviteetin suuntaamisesta kansainvälisiin rahoittajatahoihin. Yliopistojen kehittämisessä, samoin kuin muussa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, nähtiin tarve nostaa tiedeyhteisön näkemykset ja tutkittu tieto keskeisempään asemaan. Keskusteltiin myös tarpeesta lisätä yhteyksiä ja tiedonkulkua eduskunnan ja tiedeyhteisön välille sekä kehitettiin tähän yhdessä ratkaisuja. Professorikunnan kannalta on ilahduttavaa se tarve ja arvostus tutkitulle tiedolle, jonka kansanedustajat ilmaisivat.