Liiton lausunto: Tutkimuksen ja ylimmän opetuksen yhteyden tulee säilyä

5.5.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Professoriliitolta lausuntoa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Professoriliitto edellyttää lausunnossa, että tutkimuksen ja siihen perustuvan ylimmän opetuksen yhteyden tulee jatkossakin säilyä yliopistoissa. Yliopistojen mahdollisuus hankkia opetusta ammattikorkeakouluilta tulee rajata koskemaan vain kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opetusta.

Liitto otti lausunnossaan kantaa myös Tampere3:a koskeviin ehdotuksiin. Henkilöstön asema tulee turvata muutostilanteessa.