Helsingin yliopiston kansleriksi professori Kaarle Hämeri

2.6.2017

Tiedote Helsingin yliopisto 2.6.2017

Yliopistokollegio valitsi Helsingin yliopiston uudeksi kansleriksi Professoriliiton puheenjohtajan, fysiikan professori Kaarle Hämerin, 52. Kanslerin enintään viisivuotinen toimikausi alkaa 1.10.2017.

Filosofian tohtori Kaarle Hämeri on toiminut Helsingin yliopiston fysiikan alan professorina vuodesta 2002 asti ja fysiikan laitoksen varajohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hän on toiminut tutkijan tehtävissä Helsingin yliopiston lisäksi Työterveyslaitoksella, Tukholman yliopistossa ja Lundin yliopistossa sekä monissa tieteenalansa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

- Haluan kehittää yliopistosta entistä vahvemman ja yhtenäisen sivistysinstituution, sanoo Hämeri tehtävästään kanslerina.

Kanslerin tehtävää haki yhdeksän henkilöä, jotka olivat Ulla-Maija Forsberg, Mats Gyllenberg, Kaarle Hämeri, Jukka Kekkonen, Laura Kolbe, Jari Niemelä, Pertti Panula, Anne Pitkäranta ja Patrick Scheinin. Heistä Hämeri, Kekkonen, Panula ja Pitkäranta valittiin kanslerihaun toiselle kierrokselle.

Kollegion äänet jakautuivat ensimmäisellä äänestyskierroksella seuraavasti Hämeri 21, Kekkonen 15, Panula 8, Pitkäranta 3, poissa 3 ja toisella kierroksella Hämeri 31, Kekkonen 16.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Kaarle Hämeri, puh. 040 568 4487 tai kaarle.hameri@helsinki.fi, @KaarleHameri

Valintamenettelystä: yliopistokollegion puheenjohtaja Markku Kulmala, puh. 050 4154 764 tai markku.kulmala@helsinki.fi

Rehtori Jukka Kola, puh. 02941 22211 tai jukka.kola@helsinki.fi