Liitto sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain muuttamisesta

6.10.2017

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä oli 6.10. eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesityksistä.

Hallituksen esitys koskee opetusyhteistyön laajentamista. Liitto katsoo, että ulkomaiselta korkeakoululta hankittava kielten ja viestinnän opetus ei saa oikeuttaa luopumaan omasta tutkintoon kuuluvasta kielten ja viestinnän opetuksesta. Liiton mielestä hallituksen esitystä tulee rajata siten, että yliopisto voisi hankkia ammattikorkeakoululta vain kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opetusta.

Hallituksen esityksen mukaan lakiesityksestä ei tarvitsisi pyytää perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Professoriliiton mielestä lausunto tulee pyytää.

Liitto muistuttaa, että uudistus ei saa johtaa yliopistojen rahoituksen heikkenemiseen. Lisäksi henkilöstön asema on turvattava muutostilanteissa.

Liiton lausunto