Liiton hallitus kokoontui 5.10.

9.10.2017

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OKM, Unifi, Sivistystyönantajat

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (opetusyhteistyö) sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018.

  • Merkitsi tiedoksi liiton edustajan raportin Higher Education and Research Standing Committee (HERSC) -kokouksesta

  • Käsitteli liiton toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodelle 2018

  • Käsitteli OKM:n korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiota