Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto vetoaa tiedemyönteisen ilmapiirin rakentamiseksi

8.12.2017

Professoriliiton valtuusto valitsi Jouni Kivistö-Rahnaston liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2018.

Professoriliiton uusi puheenjohtaja professori Jouni Kivistö-Rahnasto vetoaa poliittisiin päättäjiin, jotta Suomeen saataisiin yhteistyössä rakennettuna nykyistä tiedemyönteisempi ilmapiiri.

- 100-vuotiaan Suomen menestys on perustunut pitkälti tietoon ja osaamiseen. Viimeisten vuosien leikkaukset koulutuksessa ja tutkimuksessa ovat kuitenkin heikentäneet osaamistamme kansakuntana ja horjuttaneet monen tutkijan uskoa siihen, että Suomi voisi tarjota heille kestävän ympäristön huippututkimuksen tekemiseen ja opettamiseen.

- Kun Suomi nyt aloittaa toisen 100-vuotistaipaleensa, on oikea hetki vedota politiikan päättäjiin nykyistä tiedemyönteisemmän ilmapiirin rakentamiseksi yhdessä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevien kanssa. Jokainen meistä voi puheillaan ja teoillaan edistää niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin intoa ja mahdollisuuksia oppia uutta ja soveltaa oppimaansa, Kivistö-Rahnasto toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa vielä tämän vuoden aikana työryhmät valmistelemaan jatkotoimia Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiolle 2030. Professoriliitto on mielellään mukana konkreettisten keinojen laatimisessa sekä työryhmätyöskentelyssä. Myös pääministerin johdolla toimiva tutkimus- ja innovaationeuvosto on laatinut oman visionsa.

- Yliopistojen pitää ottaa visioiden linjaukset huomioon toiminnassaan, mutta niiden pitää myös muistaa autonomiansa ja sen tuomat velvoitteet. Professoreiden tehtävänä on tarttua tärkeisiin tieteen ja taiteen ongelmiin ja mahdollisuuksiin, jotka kantavat visioita pidemmälle.

 

Professoriliiton valtuusto valitsi perjantaina kokouksessaan professori Jouni Kivistö-Rahnaston liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2018. Hän on toiminut liiton varapuheenjohtajana 2015-2017. Kivistö-Rahnasto toimii turvallisuustekniikan professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on seurannut läheltä Tampere3:n valmistelua.

- Korkeakoulujen kehittämisessä on viime vuosina liikuttu kohti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen läheisempää opetuksen yhteistyötä. Tampereella uuden yliopiston tekemisessä huomio on keskittynyt hallinnollisiin ongelmiin, jotka ovat luonteeltaan jopa perustuslaillisia. Jostain syystä yliopistoyhteisön on ollut vaikeaa päästä korkeimman päätöksenteon ytimeen.

- Sitä vastoin keskustelu tulevaisuuden korkeakoulututkinnoista on ollut vähäistä. Tulevaisuuden tarpeisiin tarvitaan erilaisia ja eritasoisia tutkintoja. Tämä ei toteudu sillä, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuottavat yhdessä maistereita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitää tutkinnoissaan kulkea nimenomaan erilaisuuden suuntaan. Yliopistojen tulee tavoitella korkeatasoista tiedettä ja taidetta sekä opettaa niihin perustuen erilaisia osaajia työelämään. Ammattikorkeakoulujen olisi puolestaan löydettävä uudestaan ammatilliset juurensa ja keskityttävä niihin liittyvien tutkintojen kehittämiseen, kuitenkin niin, että opiskelijalla on aikanaan luonteva mahdollisuus jatkaa myös yliopistojen maisteriohjelmissa.

Valtuusto valitsi Professoriliiton varapuheenjohtajaksi professori Jaana Hallamaan. Hän toimii sosiaalietiikan professorina Helsingin yliopistosta.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 657 5757