Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja uudet työaikamääräykset kiistakysymyksinä yliopistojen neuvotteluissa

16.1.2018

16.1.2018

Tapaamisesssa 15.1. jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja uusista työaikamääräyksistä. Osapuolten näkemykset eroavat vielä merkittävästi toisistaan.

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat maanantaina 15.1.2018 neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Palkansaajat vastasivat kirjallisesti työnantajan palkkausjärjestelmää koskevaan uuteen esitykseen. Osapuolten näkökannat eriävät varsin paljon toisistaan.

Tapaamisessa käsiteltiin myös JUKOn ja muiden palkansaajajärjestöjen tammikuun alussa esittelemiä ehdotuksia uusista työaikamääräyksistä. Työnantajat kommentoivat palkansaajien ehdotuksia. Myös tässä asiassa mielipiteet pöydän vastakkaisilla puolilla eroavat merkittävästi toisistaan.

Palkankorotuksista tai sopimuskauden pituudesta ei keskusteltu tälläkään kertaa. Neuvottelut jatkuvat 18.1.
 
Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä. Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784