Yliopistoneuvottelut jatkuivat tauon jälkeen

7.2.2018

Palkansaajajärjestöt ja yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat tiistaina 6.2.2018 neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa keskusteltiin allekirjoituspöytäkirjan sisällöstä, tulevalle sopimuskaudelle asetettavien työryhmien toimeksiannoista, vuosilomasta sekä muiden kuin opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien työaikamääräyksistä. Neuvottelut keskeytyivät ennen kuin ehdittiin käsitellä JUKOlle tärkeitä opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikaa tai henkilöstön edustajien asemaa koskevia sopimuskohtia.

Työnantaja ei ole vieläkään tehnyt palkkojen korottamista koskevaa tarjousta. JUKOn keskeinen vaatimus on, että kaikkien työntekijöiden palkkoja korotetaan uudessa työehtosopimuksessa.

Yliopistojen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2018. JUKO valmistautuu vauhdittamaan neuvottelutoimintaa tarvittaessa työtaistelulla myös yliopistoissa.

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia JUKOn verkkosivuilta sekä Facebookista ja Twitteristä.

Lisätietoja:

  • JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Moisio, p. 0400 874 135
  • JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.