Liiton hallitus kokoontui 9.2.

13.2.2018

Kokouksessaan hallitus

  • merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: LUT:n rehtori, TaY:n johtamiskorkeakoulu
  • käsitteli Tampere3:n tilannetta
  • käsitteli työmarkkinatilannetta ja yliopistojen TES-neuvotteluita
  • teki päätöksiä järjestövalmiuden nostamiseksi
  • päätti lakkoavustuksen suuruudeksi 200 euroa/päivä
  • käsitteli liiton alustavaa tilinpäätöstä
  • käsitteli esitystä lukiolain uudistamiseksi
  • hyväksyi liiton lausunnon Suomen kielivarannan tilasta ja tasosta