Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen

28.2.2018

Lakkoavustus

Professoriliiton lakkoavustus on 200 € / päivä, josta veronalaista tuloa on 184 € / päivä. Professoriliitto hoitaa ennakonpidätykset ja muut tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle. Lakkoavustusta voidaan maksaa enintään työnantajan perimän bruttopalkan verran.

OHJE LAKKOAVUSTUKSEN HAKEMISTA VARTEN

  1. Täytä huolellisesti koko hakemus.
  2. Liitä hakemukseen palkkakuitti josta näkyy, että lakkopäivältä ei ole maksettu palkkaa. Jos lähetät palkkakuitin kopion sähköpostitse, niin peitä tietoturvasyistä henkilötunnuksen loppuosa kuitista ennen lähettämistä. Liitto saa henkilötunnuksen jäsenrekisteristä.
  3. Lähetä täytetty lomake liitteineen sähköpostilla: maarit.santala@professoriliitto.fi

tai postitse osoitteeseen Professoriliitto ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.

Lakkoavustushakemukset pyydetään lähettämään viimeistään kahden kuukauden kuluttua lakkoon osallistumisesta. Tavoitteena on, että lakkoavustukset maksetaan kuuden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Professoriliitto suorittaa ennakonpidätyksen lakkoavustuksesta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti: 200 euron päiväkohtaisesta avustuksesta maksetaan verojen jälkeen lakkoavustusta 108 euroa lakkopäivältä. Liitosta toimitetaan ennakonpidätyksestä (92 €) tieto suoraan verottajalle.

LAKKOAVUSTUKSEN VEROTUSOHJE

Tuloverolaki 88 §

Lakkoavustus: Veronalaista tuloa ei ole työtaistelun johdosta asianomaiselta työmarkkinajärjestöltä saatu tai muu siihen rinnastettava, päivää kohden enintään 16 euron suuruinen avustus.

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ja määrästä: 5. luvun 10 - 11 §

Antopäivä 12.12.2017, voimassaolo: 1.1.2018 – toistaiseksi

10 §:n 4. momentti: Jos suorituksen maksaja ei ole saanut Verohallinnolta pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja, eikä verovelvollinen toimita maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon mukaan:

Veronalainen lakkokorvaus €/päivä

Ennakonpidätys %

0,17 – 26

20

26,01 – 39

25

39,01 – 51

30

51,01 – 66

35

66,01 – 100

40

100,01 – 156

45

156,01 -

50

11 §: Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 10 §:n 4. momentissa olevan taulukon osoittaman ennakonpidätysprosentin suuruisena.

Professoriliiton lakkoavustus on 200 € / päivä, josta veronalaista tuloa on 184 € / päivä. Lakkoavustusta voidaan kuitenkin enimmillään maksaa työnantajan pidättämän bruttopalkan verran. Professoriliitto hoitaa ennakonpidätykset ja muut tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle. Lakkoavustusta voidaan maksaa enintään työnantajan perimän bruttopalkan verran.

Liitteet