Yliopistojen uusi työehtosopimus

7.3.2018

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan yliopistojen työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen siirretään työryhmän valmisteltavaksi.

Työehtosopimus pähkinän kuoressa

Voimassaoloaika

 • Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa niin sanottua yleistä linjaa.

Yleiskorotukset

 • 1.4.2018: 1,0 prosenttia
 • 1.4.2019: 1,1 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät

 • 1.1.2019: 0,5 prosenttia
 • 1.6.2019: 0,85 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen sekä paikallisesti henkilökohtaiseen palkankorotukseen. Jos palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia.

Euromääräisiä palkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja järjestely- /paikallisilla erillä, jos nämä erät maksetaan. Myös akatemiaprofessoreiden ja -tutkijoiden palkkoja korotetaan samoilla periaatteilla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 %. Pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille otetaan käyttöön uusi palkkiokategoria (vähintään 560 edustettavaa).

Palkkausjärjestelmän uudistaminen

 • Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä, jolloin määräykset tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Työtä jatketaan neuvotteluissa esillä olleen version pohjalta.
 • Osapuolilla on joistakin asioista jo yhteisymmärrys. Esimerkiksi palkkausjärjestelmässä on jo nyt sitovasti sovittu sekä vähitellen muuttuneiden tehtävien arviointi että palkanmaksu vaativuustason muuttuessa.
 • Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4–5. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4–10 prosenttiin.
 • Palkkausjärjestelmän laadinnassa otetaan muun muassa huomioon määräaikaiset työntekijät sekä suoritustasojen keskiarvon turvaaminen.
 • Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia.
 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, katetaan 0,5 prosentin erällä 1.1.2019 alimpien suoritustasojen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, ja 1.6.2019 maksettava 0,85 prosenttia kohdennetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.
 • Ellei palkkausjärjestelmän uudistamisesta päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia, ja 1.6.2019 työnantaja saa jakaa 0,85 prosenttia haluamallaan tavalla.

Keskeiset muutokset työryhmissä

Työaikatyöryhmä

 • Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

 • Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.

Koko sovintoehdotus löytyy Valtakunnansovittelijan verkkosivuilta. >>