Liiton hallitus kokoontui 28.3.

3.4.2018

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) edustajat, HY:n johto.

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle vaikuttamisesta EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen.

  • Merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään lausunnon määräaikaisen professorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta. Lausunnon mukaan yliopiston tulee varmistaa, että myös alle kahden vuoden määräaikaisuuksissa henkilö täyttää professorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2017 esitettäväksi valtuustolle.

  • Hyväksyi valtuuston kevätkokouksen esityslistan.

  • Sai tiedoksi liiton selvityksen syyskuun 2017 palkoista.