Hallitus kokoontui 28.8.

29.8.2018

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi tapaamiset opetusministerin ja Sivistystyönantajien johdon kanssa.
  • Sai selvityksen kevään työtaisteluiden kustannuksista liitolle.
  • Keskusteli palkkausjärjestelmän uudistamisesta.
  • Keskusteli liiton toimista maan hallituksen budjettiriihen liittyen.  
  • Kävi lähetekeskustelun liiton lausunnoksi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä.
  • Hyväksyi liiton suosituksen hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa.
  • Päätti pitää liiton kokouksen 5.10.2018 klo 13.00 Akavatalossa.