Professoriliiton hallitus kokoontui 26.10.

29.10.2018

Kokouksessaan hallitus

- Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: ISYn johto, sivistysvalokunta

- Käsitteli esitystä yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Liitto on tukenut työryhmässä olleiden OAJ:n ja Tieteentekijöiden liiton edustajien jättämää eriävää mielipidettä.

- Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin esitettäväksi valtuustolle.

- Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta, mm. maan hallituksen antamaa esitystä irtisanomiskiistan ratkaisuksi. 

- Valitsi Vuoden Professorin 2019. Valinta julkistetaan 11.1.2019 Tieteen päivien yhteydessä Helsingissä.

- Päätti esittää työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaoston jäseneksi Jouni Kivistö-Rahnastoa ja varajäseneksi Tarja Niemelää.