Professoriliiton valtuusto kokoontui 23.11.

23.11.2018 klo 16:00

Kokouksessaan valtuusto

  • hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2019

  • päätti pitää jäsenten jäsenmaksut ennallaan

  • sai selvityksen liiton varallisuudesta

  • valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Kivistö-Rahnaston ja varapuheenjohtajaksi Jukka Heikkilän ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2020

  • valitsi hallituksen erovuoroisten tilalle Eeva Moilasen, Anne Kauppalan ja Jussi Välimaan henkilökohtaisina varajäseninään Teija Laitinen, Marko Joas ja Matti Alatalo

  • sai selvityksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta

  • sai selvityksen eläkkeellä oleville jäsenille tehdystä selvityksestä sekä liiton päivitetystä ohjeesta

  • keskusteli professorin hyvän työn edellytyksistä; liiton suositus julkistetaan 11.1.2019 Tieteen päivien yhteydessä

  • sai selvityksen liiton kansainvälisestä toiminnasta

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraava:

Puheenjohtaja: Jouni Kivistö-Rahnasto (2019 - 2020), Tampereen teknillinen yliopisto (teollisuustalous)

Varapuheenjohtaja: Jukka Heikkilä (2019 - 2020), Turun yliopisto (tietojärjestelmät)

 

Jäsen

Varajäsen

Petri Mäntysaari (2018 - 2019)

Svenska Handelshögskolan

(kauppaoikeus)

Jaana Erkkilä-Hill (2018 - 2019)

Lapin yliopisto

(kuvataide)

Alfred Colpaert (2018 - 2019)

Itä-Suomen yliopisto

(maantiede)

Markus Olin (2018 - 2019)

VTT

(käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen mallinnus)

Virpi Tuunainen (2018 - 2019)

Aalto-yliopisto

(tietojärjestelmät)

Edward Hæggström (2018 - 2019)

Helsingin yliopisto

(fysiikka)

Eeva Moilanen (2019 - 2020)

Tampereen yliopisto

(lääketiede)

Teija Laitinen (2019 - 2020)

Vaasan yliopisto

(laskentatoimi)

Anne Kauppala (2019 - 2020)

Taideyliopisto

(musiikki)

Marko Joas (2019 - 2020)

Åbo Akademi

(julkishallinto)

Jussi Välimaa (2019 - 2020)

Jyväskylän yliopisto

(koulutustutkimus)

Matti Alatalo (2019 - 2020)

Oulun yliopisto

(teoreettinen fysiikka)