Hallitus kokoontui 10.1.

14.1.2019

Kokouksessaan hallitus

  • Asetti vuoden 2019 työryhmät ja toimikunnat.

  • Vahvisti Tampereen yliopiston osaston säännöt.

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnot yliopistojen rahoitusmallista ja turvallisuustutkintalain muuttamisesta.

  • Merkitsi tiedoksi, että Jouni Kivistö-Rahnasto on nimitetty varsinaiseksi jäseneksi ja Tarja Niemelä varajäseneksi työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon.

  • Merkitsi tiedoksi, että Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Tieteellisen seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto tekevät vaalivaikuttamisyhteistyötä.

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Pilvi Torsti, Pekka Haavisto, Aalto-yliopiston henkilöstöjohto.

  • Merkitsi tiedoksi 1.1.2019 voimaan tulleet muutokset yliopistolakiin.

  • Merkitsi tiedoksi, että OKM on myöntänyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle 600 000 euroa tiedeakatemioiden yhteisen tiedeneuvonannon organisointiin.

  • Merkitsi tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2019:2 valintakoeasiakirjojen julkisuudesta.