Hallitus kokoontui 8.2.

11.2.2019

Kokouksessaan hallitus

- Teki liiton sijoitustoimintaa koskevia päätöksiä.

- Keskusteli liiton tavoitteista tulevalle neuvottelukierrokselle.

- Käsitteli Jukon uutta työtaisteluohjeistoa.

- Käsitteli yliopistojen rahoitusmallia. Liittojen rahoitustyöryhmä on luonnostellut liittojen ehdotuksen uudeksi yliopistojen rahoitusmalliksi. Rahoitusmalli on tarkoitus julkaista maaliskuun aikana ja sitä käsitellään kevätseminaarissa.

- Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Vihreät, Kokoomus, Keskusta, HY:n johto, VY:n rehtori, Suomen Akatemian johto, Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri, Unifin toiminnanjohtaja.

- Merkitsi tiedoksi puolueiden hallitusohjelma- ja vaalitavoitteet.

- Käsitteli korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tiekarttaa, etenkin osiota Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi.

- Sai tiedon OY:ssä aloitettavista YT-neuvotteluista sekä liiton toimenpiteistä niihin liittyen.