Professoriliiton hallitus kokoontui 1.3.

1.3.2019

Kokouksen aluksi opetusministeri vieraili liiton hallituksen kokouksessa. Hänen kanssaan keskusteltiin mm. yliopistojen ja tieteen rahoituksesta.

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta. Työterveyslaitos on ilmoittanut aloittavansa YT-neuvottelut, jotka johtavat enimmillään 40 työsuhteen päättymiseen tai osa-aikaistamiseen.
  • Sai tiedoksi, että JUKOssa on aloitettu tavoitteiden valmistelu seuraavalle neuvottelukierrokselle.   
  • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen.
  • Sai selvityksen 21.-22.2. järjestetystä HERSC:n kokouksesta.
  • Päätti, että liiton jäseneksi hyväksytään määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevä ilman aikarajoitusta. Muutoin jäseneksi hyväksymisen edellytykset säilyvät ennallaan.
  • Merkitsi tiedoksi, että liitto on mukana Mitä jos tiedettä ei olisi -kampanjassa. Faceook-kampanja alkaa 4.3. Kampanja käyttää tunnuksia #joseitiedettä, #tiedevaalit ja #vaalit2019. Tämän lisäksi liitto on mukana järjestämässä vaalipaneeleita yhdessä yliopistojen kanssa Oulussa, Turussa ja Tampereella.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustaja on tavannut Vasemmistoliiton kansanedustajia.
  • Merkitsi tiedoksi, että OKM on myöntänyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle 600 000 euroa tiedeakatemioiden yhteisen tiedeneuvonannon organisointiin Suomessa.