Professorsförbundets löneutredning 2022

Professorsförbundets löneutredning 2022 grundar sig på arbetsgivarens statistik om löner som betalats till universitetens full professorer, associate professorer och assistant professorer i september 2022 samt på forskningsinstitutens statistik om löner som betalats till professorer, forskningsprofessorer, tenure track-professorer och forskningsdirektörer. I september 2022 genomförde dessutom Focus Master Oy:s.