Yliopistojen palkankorotusratkaisu turvaa ostovoimaa osittain

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet yliopistojen yleisen työehtosopimuksen. Sopimus tulee voimaan 1.4.2023 ja on voimassa 31.3.2025 asti. Uusi työehtosopimus sisältää palkankorotusratkaisun, mutta ei muutoksia muuhun sisältöön.

”Yhteiskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys tutkimus-, koulutus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tärkeydestä. Yliopistojen rooli näissä toiminnoissa on keskeinen, ja on hyvä, että yliopistolaisillekin saatiin vihdoin ostovoimaa säilyttävä oikeudenmukainen palkankorotus”, Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä korostaa.

”Tulevaisuudessa on kuitenkin huolehdittava yliopistolaisten palkkatasosta ja yliopistojen kilpailukyvystä työnantajana”, hän jatkaa.

Uuden työehtosopimuksen mukaan kokoaikaisille työntekijöille maksetaan toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä kertaerä, joka on 12,6 % maaliskuun 2023 kuukausipalkasta, kuitenkin vähintään 400 euroa. 1.9.2023 lähtien maksetaan yleiskorotus 3,5 %, ja 1.3.2024 lähtien yleiskorotus 2,0 %. Paikallisen erän suuruus 1.12.2024 lähtien on 0,5 %.

Yliopistojen palkankorotusratkaisun keskeinen sisältö: