Löneförhöjningar inom universiteten tryggar successivt köpkraften

Det allmänna kollektivavtalet för universitet har godkänts av avtalsparterna. Avtalet träder i kraft 1.4.2023 och gäller fram till 31.3.2025. Det nya kollektivavtalet innehåller löneförhöjningar, men det har inte gjorts några andra ändringar i innehållet.

”I samhället råder ett brett samförstånd om vikten av forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Universiteten spelar en central roll i dess funktioner och det är bra att också de universitetsanställda äntligen får en rättvis löneförhöjning som bibehåller köpkraften”, påpekar Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä.

”I framtiden måste vi dock se över de universitetsanställdas lönenivå och universitetens konkurrenskraft som arbetsgivare”, fortsätter han.

Enligt det nya kollektivavtalet betalas till heltidsanställda i samband med månadslönen för maj 2023 en engångspost som är 12,6 procent av månadslönen för mars 2023, dock minst 400 euro. Från och med 1.9.2023 betalas en allmän förhöjning på 3,5 procent, och från och med 1.3.2024 en allmän förhöjning på 2,0 procent. Från och med 1.12.2024 är den lokala potten 0,5 procent.