OKM:n budjettiehdotus vuodelle 2017

12.8.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti talousarvioesityksensä vuodelle 2017.

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen esitetään yhteensä 3,4 miljardia euroa vuodelle 2017. Korkeakoulujen tavoitteena on edistää profiloitumista tukevaa työnjakoa. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamiseksi.
Korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen esitetään 30 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemian 348 miljoonan myöntövaltuudesta suunnataan 50 miljoonaa euroa yliopistojen profiloitumisen tueksi, 30 miljoonaa euroa nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen sekä 10 miljoonaa euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman rahoitukseen.

 

Vrt. valtiovarainministeriön budjettiehdotus

 

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen elo-syyskuun vaihteessa.