Professorsförbundets löneutredning 2023

Professorsförbundet har gjort sin årliga löneutredning om professorskårens löner.

Antalet heltidsprofessorer (full) ökade något under året och uppgick i fjol till 1 997. Enligt en arbetsgivarundersökning var professorernas totallön i september 2023 för ordinarie professorer (full) 7 781 och för visstidsanställda professorer 7 322 euro.

På karriärvägen för professorer befann sig i september 2023 565 associate professorer och 323 assistant professorer, dvs. totalt 888 personer. Största delen av dem hade en heltidsanställning. I september 2023 var totallönen för associate professorer 6 295 euro och för assistant professorer 5 310 euro.

Det är oroväckande att professorerna, i jämförelse med den samlade undervisnings- och forskningspersonalen, haft en i genomsnitt svag löneutveckling sedan 2014.