Acatiimi

Acatiimi är Professorsförbundets, Forskarförbundets och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL:s tidskrift för medlemmar och intressentgrupper. Tidskriften utkommer fem gånger om året och upplagan är 12 000.

Acatiimi-lehden kansia.

Redaktion
Otavamedia Oy
https://yrityksille.otavamedia.fi

Chefredaktör:
Eeva Ylitalo
eeva.ylitalo (at) otava.fi

Respons: palaute (at) acatiimi.fi

Adressändringar meddelas det egna förbundet per e-post.