Välkommen som medlem

Professorer vid universitet (och biträdande professorer i tenure track) samt forskare och lärare i jämförbar ställning kan ansluta sig som medlemmar i Professorsförbundet. Även forskningsprofessorer vid statens forskningsinstitut kan ansluta sig till förbundet under vissa förutsättningar.

Bli medlem

Fyll noggrant i anslutningsformuläret och skicka det.

I anslutningsformuläret ger du förbundet tillstånd att göra en fullmakt för dig för arbetsgivarens innehållning av din medlemsavgift. Fullmakten ger din arbetsgivare rätt att innehålla medlemsavgiften till Professorsförbundet av din lön.

I anslutningsformuläret frågas det också om arbetslöshetskassa. Professorsförbundets arbetslöshetskassa är Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (tidigare Lärarnas arbetslöshetskassa). Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Meddela också i formuläret om du redan är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Svara “ja” även om du redan är medlem i kassan och vill fortsätta i kassan.

Läs om medlemsförmånerna här!