Nyhetsrum

Nyheter

 • Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5

  Professorsförbundets styrelse sammanträdde 17.5.2024 då man bland annat diskuterade lokala avtal och fick en utredning från det möte som uppföljningsgruppen för pilotprojektet med utbildning av doktorander. På sitt sammanträde vidtog styrelsen följande åtgärder:

  Published:
 • Professorsmatrikeln har publicerats

  Professorsmatrikeln är digital service som innehåller uppgifter om professorskåren från grundandet av Åbo gamla akademi dvs allt från år 1640. Tagna med finns full professorerna från universiteten och forskningsanstalterna, de som befinner sig i professorskarriären samt de akademiska ledare och ledare vid forskningsanstalterna, vilka har …

  Published:

Mediemeddelanden

Professorsbloggen

 • Jämställdhetens språk

  Sommaren 2023 blev det tydligt att vi inte tycks vara helt överens om vad jämställdhet och likabehandling betyder eller framförallt hur vi ska och får tala om dessa saker. Jämställdhet som värdering i det finländska samhället var plötsligt inte längre en självklarhet. Finland som har varit föregångare när det gäller jämställdhet, toppade …

  Published:
 • Vad är på riktigt viktigt inom utbildning?

  Jag deltog i april i ett seminarium om utbildningens framtid, arrangerat av Svenska Folkskolans Vänner. En av keynote talarna var Gert Biesta, professor i offentlig pedagogik vid Maynooth University, Irland och professor i utbildningsvetenskap och pedagogik vid University of Edinburgh. Hans föredrag var inspirerande och tankeväckande, han…

  Published:

Följ oss