Professorsmatrikeln

Professorsmatrikeln är digital service. Den tryckta matrikeln har publicerats åren 2000, 2008 och 2024.

Professorsmatrikeln innehåller uppgifter om professorskåren från grundandet av Åbo gamla akademi dvs allt från år 1640. Tagna med finns full professorerna från universiteten och forskningsanstalterna, de som befinner sig i professorskarriären samt de akademiska ledare och ledare vid forskningsanstalterna, vilka har professorsbakgrund. Avsikten med matrikeln är att synliggöra professorernas arbete och betydelse i samhället under historiens förlopp.

Det har varit frivilligt att lämna in sina uppgifter till matrikeln. För deras del som inte i samband med 2024 års uppdatering har uttryckt sitt medgivande till att deras uppgifter publiceras, har vi publicerat endast tilltalsnamn, släktnamn, födelseår och den senaste professuren. Det har varit möjligt att neka publicering också av dessa uppgifter.

Förbundets medlemmar och de personer vilkas uppgifter matrikeln innehåller kan bläddra i den digitala matrikeln och uppdatera sina uppgifter. För bläddringen behövs användaridentifikation och lösenord. Om dina uppgifter ingår i matrikeln, men du har ännu inte registrerat dig för matrikeln, eller om du har glömt din användaridentifikation, kan du från byrån begära en länk, med vars hjälp registreringen äger rum.

Om du vill beställa den tryckta matrikeln, ta kontakt med förbundets byrå per adress professoriliitto (at) professoriliitto.fi. Priset på den tryckta boken är 100 euro för medlemmar och för övriga 250 euro.

Registreringen för Professorsmatrikeln: