Om du blir arbetslös

Utkomstskydd för arbetslösa utbetalas för att trygga den arbetssökandes utkomst under den tid den som blivit arbetslös söker ett nytt arbete eller deltar i åtgärder som bidrar till att han eller hon blir sysselsatt. Professorsförbundets medlemmar är försäkrade i händelse av arbetslöshet i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (tidigare Lärarnas arbetslöshetskassa).

Mera information: Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

När du blir arbetslös, inled jobbsökningen på webben på adressen jobbmarknad.fi. Logga in i webbtjänsten med bankkoder eller chipförsett personkort. Din jobbsökning inleds genast när du har svarat på frågorna i webbtjänsten och skickat uppgifterna.

Gör så här:

1. Logga in i webbtjänsten Egen jobbsökning på adressen jobbmarknad.fi > Mina e-tjänster – Personkund

2. Fyll i och skicka de uppgifter som behövs.Din jobbsökning är i kraft i 14 dagar från det att uppgifterna skickades.

3. Därnäst bedömer arbets- och näringsbyrån tillsammans med dig din situation och de tjänster som bäst lämpar sig för din situation. Arbets- och näringsbyrån ger också ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån antingen till FPA eller till arbetslöshetskassan. Arbets- och näringsbyråerna har organiserat skötseln av ärenden på olika sätt. Kontrollera på sidan lokala TE-tjänster hur du ska gå till väga för att fortsätta med ärendet.

Arbetslöshetsförmån kan betalas tidigast från och med startdatumet för jobbsökningen.

Om du inte har bankkoder eller chipförsett personkort, kan du inleda jobbsökningen endast genom att personligen kontakta arbets- och näringsbyrån.

Anmäl din arbetslöshet till Professorsförbundet: professoriliitto@professoriliitto.fi

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för en medlem av Professorsförbundet med arbetslöshetdagpenning och på alterneringsledighet är 60 euro/mån (år 2024).