Bli medlem

Securemail

Konfidentiella meddelande skickar du säkrast till Professorsförbundet via vår skyddade e-postförbindelse på adressen securemail.fi. Bifoga till e-posten bilagan i antingen jpg-, png-, pdf- eller i tif-format. Användningen av tjänsten kräver registrering. När du registrerar dig, får du ett meddelande till din e-postadress som innehåller en personlig länk till tjänsten. Länken gäller i 10 dagar i taget.

https://www.securemail.fi