Vårt förbund

Professorsförbundet verkar som en arbetsmarknadsorganisation och facklig föreningslänk för professorerna. Förbundet betonar betydelsen av det vetenskapliga forskningsarbetet, den därpå baserade högsta undervisningen och värnar om interaktionen mellan det vetenskapliga samfundet och det övriga samhället. Bland medlemmarna i Professorsförbundet finns utöver professorer, associate professorer och assistant professorer också vissa andra personer som arbetar med forskning, utbildning, forskningsadministratio och ledningen av vetenskapliga/konstnärliga organisationer.