Uppdatera dina medlemsuppgifter

Meddela ändringar i medlemsuppgifterna till förbundet. Vi får inte uppgifterna automatiskt av till exempel arbetsgivarna. Som medlem har du alltså en skyldighet att se till att dina uppgifter om arbetsplats och din kontaktinformation hålls uppdaterade. På så sätt förhindras till exempel att medlemsavgifterna avbryts. Medlemmarna ska också meddela förbundet om sin pensionering, gärna i förväg.

Du kan kontakta förbundets byrå direkt per e-post till mia.rikala (at) professoriliitto.fi eller per telefon på numret 09 4250 7012. Det går enklast att meddela ändringar på ändringsblanketten nedan.

Blankett för ändring av medlemsuppgifter

Ändrade kontaktuppgifter

Uppgifter om ändringar i anställningen

DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
(kom ihåg att skicka en ny fullmakt till förbundets kontor)
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Övriga ändringar

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Kommer du att fortsätta som pensionärsmedlem i förbundet?
Pensionärer kan fortsätta som medlem i Professorsförbundet. Medlemsavgiften är 120 euro/år (2024). Den första pensionsmånaden är gratis. Medlemsförmånerna är i stort sett oförändrade.
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.