Green Office

Green Office är Världsnaturfonden WWF Finlands miljöledningssystem som stöder organisationers miljöledning. Green Office-verksamheten fokuserar på sju teman som förbättrar organisationernas miljöansvar: ledarskap, kommunikation och engagemang, energi och vatten, upphandling, återvinning, sortering och städning, mobilitet och mat.

Förbundsbyrån har rätt att använda märket Green Office. Märket visar att förbundsbyrån har ett eget miljöprogram, genom vilket förbundet har förbundit sig att minska sitt koldioxidavtryck och främja hållbara verksamhetssätt.

Läs mer om Green Office på WWF:s webbplats (på engelska)

Green office -logo.