Som medlem

Professorer vid universitet (och biträdande professorer i tenure track) samt forskare och lärare i jämförbar ställning kan ansluta sig som medlemmar i Professorsförbundet. Även forskningsprofessorer vid statens forskningsinstitut kan ansluta sig till förbundet under vissa förutsättningar.