E-post professori.fi

Om du vill få en avgiftsfri e-postlåda i förnamn.efternamn@professori.fi format ska du anmäla det till professoriliitto (at) professoriliitto.fi.