Telefonrådgivning i privatlivets juridiska frågor

Professorsförbundets medlemmar har som medlemsförmån rätt till telefonrådgivning av jurister vid Eversheds Advokatbyrå Ab i juridiska frågor som gäller privatlivet.

Rådgivningen omfattar bland annat följande typer av frågor:

A-, B- ja C-kirjainpalikat sekä puhelimen luuri.
  • arvs-, testaments- och skiftesärenden
  • familjerättsliga ärenden, såsom äktenskapsförord, gåvor till barn och make, skilsmässa, bodelning och underhållsbidrag
  • sambopars juridiska ärenden, såsom upplösning av samägande
  • arvs- och gåvoskatt
  • ärenden som gäller lägenhetshyra och bostadsaktiebolag, bostadsaffärer och andra affärer som gäller fast egendom eller lösöre, inklusive fel vid köp
  • skadeståndsärenden
  • ärenden som hör till bank- och försäkringsrätten.

Dessutom omfattar telefonrådgivningen även juridiska ärenden i anslutning till medlemmarnas företagsverksamhet, inklusive bolagsrättsliga ärenden samt företagsarrangemang.

Telefonrådgivningen gäller sådana ärenden som en medlem kan presentera och juristen reda ut per telefon. Om ärendet inte kan redas ut under telefonsamtalet har man möjlighet att avtala om ingåendet av ett uppdrag med en jurist vid advokatbyrån. För detta uppdrag debiteras separat.

Telefonrådgivning ges under arbetsdagar kl. 10–16 på rådgivningsnumret 010 684 1400. Uppge ditt medlemsnummer då du ringer. Priset på samtalet bestäms utifrån abonnemangsavtalet om uppringarens telefonabonnemang.