Årets professor 2023 är Aki Mikkola

Professorsförbundet har utsett Aki Mikkola, professor i maskinteknik vid LUT-universitetet, till Årets professor 2023. Valet offentliggjordes på förbundets evenemang Vetenskapsdagarna torsdagen den 12 januari 2023 i Helsingfors. Prissumman är 20 000 euro.

”Professor Ari Mikkola har på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklat den finska ingenjörsvetenskapen och teknologiindustrin och han har också flera gånger belönats för sin förmåga att framgångsrikt tillämpa forskningsdata på den högsta undervisningen”, betonar Professorsförbundets ordförande Jukka Heikkilä.

Professor Mikkola är en internationellt erkänd forskare som har infört ett nytt sätt att analysera maskiners beteende i Finland. Med hjälp av den teori som Mikkola utvecklat i sitt forskningsarbete kan man modellera och simulera maskiners och anordningars verksamhet på ett åskådligt sätt i virtuella miljöer och upptäcka operativa brister i ett tidigt skede av planeringen.

”Mikkolas forskning om beräkningsdynamik och i synnerhet teorin om flerkroppsdynamik har gett den finländska industrin redskap att planera allt bättre produkter och nya tjänster”, konstaterar Jukka Heikkilä.

Mikkola har samarbetat med flera finländska och internationella företag såsom Kone, Cargotec, Metso Outotec, Ponsse, Valtra och Mevea. De metoder och teorier som Mikkola utvecklat har tillämpats på såväl maskiner och anordningar som på forskning inom biomekanik, medicinsk rehabilitering och idrottsvetenskap.

Mikkola har tilldelats flera forsknings- och undervisningspriser. Han har publicerat över 140 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, handlett 30 doktorsavhandlingar och över 130 diplomarbeten inom ämnesområdet beräkningsdynamik. Finlands Akademi har beviljat finansiering för tio av Mikkolas forskningsprojekt. Sammanlagt har han erhållit 16 miljoner euro i extern finansiering. Mikkola är också en uppskattad lärare och föregångare inom nya undervisningsmetoder. Det bärande temat i Mikkolas undervisning är växelverkan med de studerande.

Mikkola avlade 1997 teknologie doktorsexamen vid Villmanstrands tekniska universitet med maskinplanering som sitt specialområde. Efter examen har han arbetat vid Valmet Oy i Rautpohja, som tf. professor vid Villmanstrands tekniska universitet och som post doc-forskare vid University of Illinois i Chicago. Mikkola har innehaft tjänsten som professor i maskinteknik vid LUT-universitetet sedan 2002.

Tilläggsuppgifter
Professor Aki Mikkola, tfn 040 736 3095
Ordförande Jukka Heikkilä, Professorsförbundet tfn 045 657 5757