Bästa praxis inom vetenskapspolitiken

Aula Research har genomfört en utredning om vetenskapspolitikens långsiktighet, ledningen av vetenskapspolitiken och finansieringen av vetenskapen. Utredningen kartlägger nuläget i Finland och redogör för bästa praxis i jämförelseländer. Utifrån dessa har Aula Research gett förslag på hur den finländska vetenskapspolitiken kan utvecklas.